Transparència

El Consell Esportiu del Bages, és una entitat privada, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i té com a objectiu el foment, la promoció i l’organització de l’esport en edat escolar dins del seu àmbit territorial.

Les activitats que ofertem són el resultat d’un procés d’integració de les propostes que ens han fet arribar diferents col.lectius com ajuntaments, escoles, clubs, professorat, tècnics, delegats, tutors de joc, etc., com a resultat d’un procés de participació afavorit pel Consell Esportiu, per garantir que aquest recull sigui el màxim de profitós i ajudi a assolir els objectius de formació educativa i pràctica esportiva per a tothom, mitjançant la participació dels joves dels nostres municipis.

Hem ampliat les propostes esportives, modificat aspectes reglamentaris d’alguns esports i també pensem millorar la coordinació entre tots els municipis de la comarca, les qüestions tècniques, les d’organització i els arbitratges.

La realització d’aquests programes és possible gràcies a les aportacions econòmiques de la Secretaria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.

Els òrgans de representació, govern i administració són l’Assemblea General (formada pels centres escolars, clubs, entitats esportives, ajuntaments, federacions i Consell Comarcal), la Junta Directiva i el President.