Futbol Set

Totes les jornades esportives de Futbol Set escolar dintre dels circuits ubicats al Bages

Futbol Set Escolar del Bages

No data was found

Calendari de Futbol 7 Escolar del Bages

abril 2024
DlDtDcDjDvDsDg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Normativa tècnica de FUTBOL SET

Quadre resum del reglament per categories

Aspecte tècnic
PREBENJAMÍ, BENJAMÍ I ALEVÍ
INFANTIL, CADET I JUVENIL
Jugadors/es inscrits a l’acta
Mínim: 7 jugadors/es
Màxim: 14 jugadors/es
Mínim: 7 jugadors/es
Màxim: 14 jugadors/es
Jugadors/es a la pista
El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 7.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb 5 jugadors/es.
El nombre de jugadors/es per començar un partit i a pista serà de 7.
Es suspendrà el partit en el moment que algun dels dos equips es quedi al terreny de joc amb 5 jugadors/es.
Terreny de joc
Llargada: de 50 a 65 metres
Amplada: de 30 a 45 metres
Llargada: de 50 a 65 metres
Amplada: de 30 a 45 metres
Porteria
6 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
6 x 2 metres, amb un sistema perquè no tombi (subjecta a terra)
Pilota
Pilota de futbol del numero 4
Diàmetre: 62 a 66 cm.
Material: cautxú o cuir
Pilota de futbol del numero 4
Diàmetre: 62 a 66 cm.
Material: cautxú o cuir
Durada del partit
4 períodes de 12 minuts
4 períodes de 15 minuts
Durada dels descansos
2’ + 5’ + 2’
2’ + 5’ + 2’
Inici del període
Sacada a mig camp de forma alternativa
Sacada a mig camp de forma alternativa
Canvi de camp
Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període
Els equips canviaran de camp entre el 2n i el 3r període
Alineació
Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.
Sense màxim.
Abans d’iniciar el 4t període, tots els/les jugadors/es inscrits/es a l’acta hauran d’haver jugat com a mínim 1 període complert i seguit de joc.
Sense màxim.
Substitucions
No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o desqualificació.
En el 4t període i període extra es podran concedir substitucions.
No es concediran substitucions en els 3 primers períodes, excepte per lesió o desqualificació.
En el 4t període i període extra es podran concedir substitucions.
Exclusions
Temps morts
1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i equip no acumulables.
1 minut per part (un pel primer i segon període i l’altre pel tercer i quart període) i equip no acumulables.
Accions bàsiques de valors
Serà d’aplicació obligatòria realitzar els següents procediments:
– Els equips hauran de respectar el temps d’antelació d’arribada al camp de joc, marcat per cada competició.
– Els/les esportistes portaran l’equipament obligatori per la pràctica del futbol sala: canyelleres, uniforme de l’equip, el/la porter/a haurà de portar una samarreta diferent als/les jugadors/es de camp i els/les jugadors/es hauran de portar pantalons curts.
– Els/les esportistes no podran portar cap tipus d’element que pugui suposar un risc físic per ell/a i/o els/les seus/ves oponents.
– Els/les esportistes, tècnics/es i tutor/a de joc es saludaran al inici i final del partit.
– Els/les esportistes saludaran al públic al inici i final del partit.
Serà d’aplicació obligatòria realitzar els següents procediments:
– Els equips hauran de respectar el temps d’antelació d’arribada al camp de joc, marcat per cada competició.
– Els/les esportistes portaran l’equipament obligatori per la pràctica del futbol sala: canyelleres, uniforme de l’equip, el/la porter/a haurà de portar una samarreta diferent als/les jugadors/es de camp i els/les jugadors/es hauran de portar pantalons curts.
– Els/les esportistes no podran portar cap tipus d’element que pugui suposar un risc físic per ell/a i/o els/les seus/ves oponents.
– Els/les esportistes, tècnics/es i tutor/a de joc es saludaran al inici i final del partit.
– Els/les esportistes saludaran al públic al inici i final del partit.
Períodes extres
No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es contemplaran els períodes extres: Es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta fins desfer l’empat.
No existeixen (s’accepta l’empat). Només en el format eliminatòries es contemplaran els períodes extres: Es jugaran tants períodes de 5’ com faci falta fins desfer l’empat.

Sistemes de puntuació i classificació i guardons

 • En l’àmbit local, comarcal i intercomarcal cada consell esportiu podrà escollir entre qualsevol dels sistemes de puntuació i classificació de l’apartat 2.5.3. de la normativa general dels JEEC.
 • Els consells esportius hauran de repartir com a mínim un diploma nominal de participació a TOTS els participants en l’àmbit local-comarcal, intercomarcal, en les categories de primària, segons el model establert entre el CCE i la UCEC.
 • En el cas que es lliurin guardons en funció de la classificació, i que s’estigui utilitzant el sistema paral·lel de puntuació i classificació, els guardons corresponents als valors hauran de ser els mateixos que els corresponents als resultats esportius, o com a mínim del mateix valor.

Especificitats de l’àmbit supracomarcal

Sistema de puntuació i classificació

En les fases territorials i nacionals, s’aplicarà el sistema de puntuació i classificació que s’especifica a continuació en funció de les categories:

Prebenjamí, Benjamí

El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada període comença de 0):

 • Període guanyat: 3 punts
 • Període perdut: 1 punt
 • Període empatat: 2 punts

El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors (veure punt 3.2 Puntuació de valors).

Hi haurà uns tutors de valors que observaran el comportament de tots els membres (esportistes, personal tècnic i públic).

El resultat de l’observació es mesurarà amb uns ítems i s’enregistrarà a una graella.

Aleví

El resultat final del partit es realitzarà amb la suma de la puntuació esportiva amb la de valors:
El resultat final esportiu, que serà la suma del resultat final de cada període (cada període comença de 0):

 • Període guanyat: 3 punts
 • Període perdut: 1 punt
 • Període empatat: 2 punts

El resultat final de valors: puntuació segons els ítems de valors (veure punt 3.2 Puntuació de valors).

Hi haurà uns tutors de valors que observaran el comportament de tots els membres (esportistes, personal tècnic i públic).

El resultat de l’observació es mesurarà amb uns ítems i s’enregistrarà a una graella.

Infantil, Cadet, Juvenil
PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ ESPORTIVA

El resultat final del partit es realitzarà amb la suma dels gols de cada equip al finalitzar el partit (puntuació continuada):

 • Partit guanyat: 3 punts
 • Partit perdut: 1 punt
 • Partit empatat: 2 punts
PUNTUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE VALORS

Es farà una classificació per categoria i gènere (veure punt 3.2 Puntuació de Valors).

Hi haurà uns tutors de valors que observaran el comportament de tots els membres (esportistes, personal tècnic i públic).

El resultat de l’observació es mesurarà amb uns ítems i s’enregistrarà a una graella.

Puntuació de valors

Accions bàsiques

Són les accions que es consideren d’aplicació obligatòria per part de tots els agents i estan supervisades pel Tutor/a de Joc.

 • Salutacions inicial i final entre tutors de joc, tècnics/es, i esportistes.
 • Salutació inicial i final dels esportistes al públic.
 • Puntualitat en l’arribada a la instal·lació.
 • Equipament adequat per la pràctica del futbol set i que no suposi cap tipus de perill físic pels esportistes.

 

Barem de puntuació:

 • 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
 • 0 punts – Quan NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
Accions complementàries

Són les accions que es tindran en compte per la puntuació de valors, ja sigui per una classificació paral·lela o bé per una classificació integrada.

Seran supervisades pel Tutor/a de Valors, que tindrà en compte que no hagin estat ja contemplades per l’aplicació del reglament per part del Tutor/a de Joc.

 • Fer un bon ús del material i espai, tant esportiu com complementari (espai de joc, material esportiu, vestidor, mobiliari, etc.).
 • Respectar tots els agents (companys/es, adversaris/es, públic i tutor/a de joc).
 • Animar reiteradament els seus esportistes i companys/es, independentment del resultat.
 • Realitzar els aspectes bàsics d’una pràctica esportiva saludable: escalfament i hidratació
 • Reconèixer les bones accions del/la adversari/a, independentment del resultat
 • Avisar al tutor/a de joc quan l’ha beneficiat erròniament.
 • Ajudar a un/a adversari/a en una situació complicada.
 • Realitzar alguna acció extraordinària que ha destacat pels valors que aporta, de manera individual o col·lectiva.
 • Garantir l’assistència de tots els esportistes i delegacions esportives a l’entrega de premis/cloenda, o com a mínim, d’una representació d’esportista/es i equip tècnic.

 

Barem de puntuació:
De l’ítem 1 al 5, estaran en joc 3 punts per a cada agent i s’aconseguiran segons el següent criteri:

 • 3 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem que s’està valorant.
 • 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem però amb aspectes a millorar.
 • 1 punt – Quan s’ha actuat lluny del que recull l’ítem però l’acció no es considera greu envers la convivència, el bon clima, la ètica o la salut.
 • 0 punts – Quan no s’ha actuat d’acord amb el que recull l’ítem i l’acció es considera greu envers la convivència, el bon clima, la ètica o la salut. En cas que es produeixi per part d’algun dels agents de l’equip, suposarà la pèrdua de la puntuació acumulada d’aquell equip de l’ítem que s’està valorant, que passarà a ser de 0 punts en total.

 

De l’ítem 6 al 9, i com a mesura correctora al factor sort, estaran en joc 2 punts per a cada agent segons el següent criteri:

 • 2 punts – Quan s’ha produït l’acció i s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
 • 0 punts – Quan s’ha produït l’acció i NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
Accions recomanades

Són aquelles accions que es recomana dur a terme durant la celebració d’un esdeveniment esportiu en edat escolar:

 • En els esports d’equip o individuals per equips, procurar que tots els jugadors/es juguin com a mínim un 50% del temps de joc, i amb una participació total el màxim d’equilibrada.
 • Celebrar i participar en el 5è temps, un espai social per compartir experiències entre equips i delegacions esportives, un cop finalitzat el partit o la competició.
 • Incorporar altres accions que contribueixin a fomentar el treball en equip, la cooperació per a l’assoliment d’un objectiu comú i per a l’educació dels infants i el joves a través de l’esport.

 

Barem de puntuació:

 • 2 punts – Quan s’ha actuat d’acord amb l’ítem.
 • 0 punts – Quan NO s’ha actuat d’acord amb l’ítem.

Guardons

A banda del diploma nominal de participació a TOTS els participants, es lliuraran els guardons següents:

 • Medalles als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació esportiva de cada categoria i gènere.
 • Medalles (o altres guardons del mateix valor o superior) als 3 primers esportistes i/o equips de la classificació en valors de cada categoria i gènere.
 • En els equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví: medalles als 3 primers equips de la classificació integrada de cada sexe.

Sistema de desempat

A la Final Nacional no s’accepta l’empat, i es desempatarà:

Lliga

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre dos equips, es resoldrà aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Per llur ordre i caràcter excloent:
  • Per la diferència de gols / punts a favor i en contra del partit jugat entre els equips implicats.
  • Per la diferència més gran de gols / punts a favor, tenint en compte però tots els altres resultats obtinguts en el decurs de la competició.
  • L’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.
  • L’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

Si al finalitzar la lliga resultés un empat entre més de dos equips, es resoldrà aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Per llur ordre i caràcter excloent:
  • Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun dels equips segons els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.
  • Per la diferència més gran de gols / punts a favor i en contra, considerant només els partits jugats entre els equips implicats.
  • Per la diferència més gran de gols / punts obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat.
  • L’equip que hagi marcat més gols o hagi sumat més punts.
  • L’equip que hagi obtingut més puntuació a la classificació de valors

Eliminatòries o finals nacionals

En cas d’empat, en el resultat esportiu, al finalitzar un partit es realitzarà fins a 1 període extra de 5 minuts.

Durant el període extra no es podran demanar temps morts.

Si l’empat continua, el desempat es durà a terme amb la classificació de valors. L’equip que tingui més puntuació de valors, guanyarà el partit.

*Fins a la categoria Aleví, en futbol set, en cas de necessitar un 5é període per desempatar el partit, aquest a efectes de puntuació es comptabilitzarà com un període més.
Exemple: un resultat empat 8-8, resultat a finalitzar la/les pròrroga/ues 11-9.

Descarrega la normativa tècnica de futbol set

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad