Documentació curs 19-20

INSCRIPCIÓ ESPORTS D’EQUIP

Data límit d’entrega: 1 d’octubre de 2019 a les 15 hores. Fer arribar aquest document a: ceb@ccbages.cat

DOCUMENTACIÓ MATERIAL PRÉSTEC

Fer-ho arribar degudament omplert a ceb@ccbages.cat

INSCRIPCIÓ CROS ESCOLAR

Data límit inscripcions prèvies 27 de Setembre de 2019. Fer arribar aquest document a: inscripcions.cebages@gmail.com