Borsa de treball

Aquest és un formulari del Consell Esportiu del Bages adreçat a totes aquelles persones que estan interessades a treballar als casals esportius d’estiu, monitor de lleure i/o que vulguin passar a formar part de la Borsa de Treball del Consell Esportiu del Bages.

Dades personals

Nom i cognoms *
Data de naixement *
Adreça *
Població *
Telèfon mòbil *
DNI/NIE *
Adreça electrònica *

Currículum

Tens alguna titulació esportiva? *
Quina titulació tens?
Quina altra titulació esportiva tens?
Número del Registre Professional de l'Esport de Catalunya (ROPEC) o Col·legiat/da en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (COPLEF)
Tens altres formacions?
Quina altra formació tens?
Número de carnet del títol d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
Tens experiència com a monitor/a en entitats esportives o de lleure? *
On? Any/entitat/tasca

Quins idiomes parles?

Català *
Castellà *
Anglès *
Altres *

Altres dades d'interès

Aquí pots desenvolupar tota la informació addicional que creguis que ens podria interessar saber sobre tu (experiència laboral, altres formacions, estudis, estades a l'estranger, etc.)
Aquí pots indicar la teva preferència sobre el/s casals que s'organitzen pel Consell Esportiu del Bages. Pots indicar quin és el casal que t'agradaria treballar

He entès i accepto la normativa del Consell Esportiu del Bages?

EXPOSO: Que m’he assabentat del procés selectiu que durà a terme el Consell Esportiu del Bages per cobrir els llocs de treball de monitor/a als casals esportius o monitors/es esportius. Que aporto la documentació requerida per ser admès al procés de selecció abans esmentat. DECLARO: Que no pateixo cap malaltia o disminució física que m’impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria. Que no estic inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estic separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública. DEMANO, Ser admès/a al procés selectiu que durà a terme el Consell Esportiu del Bages per cobrir els llocs de treball del casals esportius 2023 i extraescolars. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals siguin incorporades i tractades en un fitxer de dades personals, propietat del Consell Esportiu del Bages, garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació dels nostres serveis, raó per la qual és necessari complimentar la totalitat dels camps d’aquest formulari, entenent que les dades aportades han de ser certes i estar posades al dia, pel que preguem que ens sigui notificada qualsevol modificació. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació si ens ho comunica al nostre e-mail.

He entès i accepto la normativa del Consell Esportiu del Bages *
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad