Tramitació assegurances

El Consell Esportiu del Bages posa a disposició el servei de gestió d’assegurances d’acord amb el decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol en els articles 62 i 23.3.

Aquest servei només inclou l’assegurança esportiva (sense llicència esportiva per la participació dels JEEC)

Per més informació a serveis@cebages.info

Document importació pòlissa