Serveis2021-02-19T11:15:43+02:00

QUÈ OFERIM

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA (JEEC)

Programa de promoció esportiva establert pel Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i organitzada per la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Els JEEC estan dirigits als esportistes en edat escolar de Catalunya. formatius.

PLA CATALÀ ESPORT A L’ESCOLA (PCEE)

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

EXTRAESCOLARS

El Consell Esportiu del Bages disposa d’un ampli ventall de monitoratge esportiu per a la realització de diferents activitats esportives adaptades a les necessitats de cada centre educatiu que en sol·liciti la contractació.

FORMACIÓ MONITOR POLIESPORTIU

El Consell Esportiu del Bages juntament amb l’Escola Catalana de l’Esport, entitat que ho certifica, organitza un curs de formació d’iniciació a tècnic esportiu. El curs es realitza en format intensiu en instal·lacions de la comarca del Bages.

CASALS PERÍODES VACACIONALS

El Consell Esportiu del Bages organitza, juntament amb els ajuntaments implicats, casals esportius en períodes vacacionals a la comarca del Bages.

ASSESSORAMENT

El Consell Esportiu del Bages ofereix el servei d’assessorament esportiu a clubs i entitats esportives de la comarca del Bages.

MATERIAL PRÉSTEC ESPORTIU

El Consell Esportiu del Bages posa a disposició als centres educatius de la comarca el servei de préstec de material esportiu. 

ASSEGURANCES

El Consell Esportiu del Bages posa a disposició el servei de gestió d’assegurances d’acord amb el decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol en els articles 62 i 23.3.

BORSA DE TREBALL

El Consell Esportiu del Bages disposa d’una borsa de monitoratge esportiu oberta a tothom.

TUTORS DE JOC

El Consell Esportiu del Bages posa a disposició el servei de contractació de tutors de joc de futbol sala i futbol 7 pel transcurs de la lliga escolar.

Més informació a serveis@cebages.info