Esports individuals

ESPORTS INVIDUALS (JEEC)

Cros Escolar

Més informació:

Escacs

Més informació:

Duatló 

Previst per desenvolupar-se el mes de març i abril (5-6 jornades).

Tennis Taula

Previst per desenvolupar el mes d’abril (2 jornades).

COL·LABOREN