Documentació curs 20-21

INSCRIPCIÓ ESPORTS D’EQUIP

Data límit d’entrega: 16 d’octubre de 2020 a les 15 hores. Fer arribar aquest document a: esportsequip@cebages.info

DOCUMENTACIÓ MATERIAL PRÉSTEC

Fer-ho arribar degudament omplert a ceb@cebages.info

CURS DE MONITOR/A DE DINAMITZACIÓ EN L’ÀMBIT ESPORTIU

Fer-ho arribar degudament omplert a  inscripcions@cebages.info