PROCÉS SELECCIÓ CONTROL D’ACCESSOS PISCINA DE CASTELLNOU DE BAGES

DOCUMENTACIÓ:

Anunci: Anunci selecció de personal Control Accesos Castellnou 19

Procediment selecció: Procediment selecció Control Accessos Castellnou de Bages

Sol·licitud: Sol·licitud control accessos piscina

Cal presentar la sol·licitud al registre d’entrada del Consell Esportiu del Bages en el format facilitat. El termini per a presentar‐les és fins el dia 12 de juny de 2019.

 

2019-06-05T09:31:26+00:00